Vores ambitionen er at skabe topmotiverede mennesker og teams, gennem frigørelse af fastlåste ressourcer og potentialer. Vi tror på, at mangfoldighed og gensidig respekt er grundlaget for fremtidens succesfulde virksomheder, og at udvikling frisættes og forstærkes gennem selvforståelse, nærvær og nysgerrighed.

Nikolaj Bruun

Nikolaj Bruun

Grundlægger

Har mere end 25 års erfaring inden for såvel dansk som internationalt erhvervsliv, og med stillinger som General Manager, Salgs- og Udviklingsdirektør, har Nikolaj en særdeles solid baggrund som organisations- og processkonsulent.

Som processkonsulent har Nikolaj arbejdet med forandringsledelse, lederudvikling af lederteams, individuel lederudvikling, teamudvikling, kulturudvikling og implementering af værdier, konflikthåndtering & feedback samt træning i mindfulness.

Nikolaj arbejder ud fra en coachende tilgang med at udvikle organisationer og mennesker således at selvforståelse, integritet og ansvarsfølelse øges.

Læs udvidet beskrivelse af Nikolaj Bruun