INDIVIDUEL LEDERUDVIKLING

– EXECUTIVE COACHING

DETTE PROGRAM HENVENDER SIG TIL DEN LEDER, DER ØNSKER AT UDVIKLE OG STYRKE SIN
PERSONLIGE LEDELSESSTIL

UDBYTTE
Resultatet af at gennemgå dette individuelle udviklingsforløb vil være en leder, der er mere bevidst om sin adfærd i og påvirkning af organisationen. Programmet vil udvikle lederens evner til at se tingene i helheder, til at blive mere opmærksom på det der sker, og til at handle hensigtsmæssigt.

LEDERROLLEN
Vi mener, at al ledelse starter hos lederen selv. Den enkelte leder skal lære sig selv at kende og derigennem forstå, at styrker og kompetencer kan skabe modstand i organisationen , hvis de anvendes på en uhensigtsmæssig måde. Dette kan medføre, at energien bliver bundet i fastlåsthed i stedet for i fremadrettede og udviklende aktiviteter. Der er mange forskellige discipliner inden for ledelse, og det er essentielt for dig at have kendskab til hvor du er stærk og hvor du kan udvikle dig yderligere.

UDVIKLINGSFORLØB
Forløbet består af 10 coachingsessioner samt udarbejdelse af en drejebog, der understøtter og forankrer forløbet. Lederen skal mellem coachingsessionerne arbejde med drejebogen gennem refleksion og løsning af opgaver i relation til konkrete situationer i hverdagen.

METODE
Det handler om at forstå, at veludviklede mønstre og vaner også har en konsekvens som kan stå direkte i vejen for trivsel og udvikling. Udgangspunktet er ledelsesdynamikker og at identificere og forstå, at der er potentialer og ressourcer bundet i vaner og mønstre. Gennem selvindsigt åbnes der for nysgerrighed, og for ønsket om at undersøge det der er mindre udviklet, for derigennem at opbygge nye ledelseskompetencer

UDVIKLINGSFORLØB

UDVIKLINGSFORLØB I HOVEDPUNKTER

 

SESSION 1 &2 : HVAD ER SITUATIONEN
• Baggrund for forandring
• Motivatiion for forandring
• Målsætning for forandring

SESSION 3 : BEGEJSTRING & BELASTNING
• Hvad genererer energi
• Hvad dræner energi
• Hvad er min udviklingsmotivation

SESSION 4: HELTE & ANTIHELTE
• Hvem er mine helte
• Hvem er mine antihelte
• Hvem er jeg, og hvrdan vil jeg gerne være

SESSION 5: CASE HVOR DET HAR VÆRET NEMT
• Hvor har jeg været succesfuld
• Hvad var mit bidrag
• Hvad kan jeg lære af dette

SESSION 6: CASE HVOR DET HAR VÆRET SVÆRT
• Hvor har jeg ikke været succesfuld
• Hvad var mit bidrag
• Hvad kan jeg lære af dette

SESSION 7: KUNSTEN AT LEDE
• Hvad er mine veludviklede kompetencer
• Hvad er mine mindre veludviklede kompetencer
• Hvordan kan viden om dette udvikle mig

SESSION 8 & 9: STORRYTELLING
• Hvad er min historie
• Tre fremtidsscenarier
• Mine intentioner

SESSION 10: DREJEBOG – HVAD HAR JEG LÆRT
• Komplet personprofil
• Justering af mål
• Plan for videre udvikling

Parallelt med forløbet af coachingsessioner, vil der skulle afsættes tid til at udarbejde en drejebog med udgangspunkt i ovenstående emner. Drejebogen skal indsendes senest tre dage inden næste session. Det ovenfor skitserede coachingforløb er over 10 sessioner. I visse tilfælde kan det blive nødvendigt at udvide antallet af sessioner for at gennemføre forløbet med maksimalt udbytte.