UDVIKLING AF LEDELSE

DETTE PROGRAM HENVENDER SIG TIL
LEDERGRUPPER ELLER GRUPPER AF LEDERE
FRA VIRKSOMHED

UDBYTTE
Resultatet af at gennemgå et lederudviklingsprogram vil være ledere, der er mere bevidste om adfærd i og påvirkning af organisationen. Programmet vil udvikle ledernes evner til at se tingene i helheder, til at blive mere opmærksomme på det der sker, og til at handle på en hensigtsmæssig måde.

DET LEDELSESMÆSSIGE PARADIGMESKIFT
Kulturen i fremtidens succesfulde virksomheder skal skabe rammer for, dels at medarbejdere føler sig tilpasse og trygge, og dels at der er et højt tillidsniveau, som vil inspirere alle til at bringe deres fulde potentiale ind i arbejdet. Dette kræver at der arbejdes på ledelsesniveauet med at fremme samarbejde, fælles forståelse og retning, for både den gruppe man er leder for, og for den ledergruppe man er en del af. Fremtidens leder skal:

•    Være menneskeorienteret og understøttende for medarbejdere
•    Have overblik og kunne uddelegere med et minimum af kontrol
•    Have gennemslagskraft og personlig integritet
•    Have klarhed og retning baseret på såvel intuition som faktuelle data
•    Være modig gennem forøget selvindsigt
•    Demonstrere worklife balance
•    Kunne kommunikere gennem anerkendelse og forståelse af adfærd og persontyper
•    Kunne forstå gruppedynamikker og udvikle grupper til teams
•    Kunne håndtere forandring og forandringsprocesser

METODE
Det handler om at forstå, at veludviklede mønstre og vaner også har en konsekvens som kan stå direkte i vejen for trivsel og udvikling. Udgangspunktet er ledelsesdynamikker og at identificere og forstå, at der er potentialer og ressourcer bundet i vaner og mønstre. Gennem selvindsigt åbnes der for nysgerrighed, og for ønsket om at undersøge det der er mindre udviklet, for derigennem at opbygge nye ledelseskompetencer

UDVIKLINGSFORLØB

UDVIKLINGSFORLØB I HOVEDPUNKTER

 

VARIGHED 1-2 DAGE

Workshop 1: Personlig ledelse og lederrollen
•    Hvordan er min lederstil og hvordan vil jeg lede
•    Mine kompetencer og udviklingsmuligheder
•    Min målsætning og handlingsplan

Workshop 2: Ledelse af mennesker
•    Persontyper
•    Anerkendende kommunikation, feed-back og den svære samtale
•    Situationsbestemt ledelse

Workshop 3: Ledelse af teams
•    Gruppedynamikker
•    Fra gruppe til teamwork
•    Lederens selvforståelse i teamet

Workshop 4: Forandringsledelse med succes
•    Forberedelsesfasen
•    Kommunikationfasen
•    Implementeringsfasen

Workshop 5: Ledelse i organisationen
•    Strategisk ledelse
•    Implementering af mission, vision og værdier
•    Intelligenser i ledelse

Ovenstående er eksempler på workshops. De faktiske workshops vil blive skræddersyet og tilrettelagt i samarbejde med de behov, der er i virksomheden. Udover det aftalte workshop-forløb vil det være hensigtsmæssigt at hver deltager gennemgår et personligt coachingforløb.
Som indledning til forløbet afholdes samtaler med hver deltager, hvor behov, ønsker og målsætning afdækkes.