+ 45 22 59 56 58 info@nikolajbruun.com
N

ORGANISATIONSUDVIKLING

LEDERUDVIKLING

SPECIALISTUDVIKLING

TEAMUDVIKLING

KULTURUDVIKLING

STRATEGIUDVIKLING

 

N

EXECUTIVE COACHING

COACHING

SPARRING

FORANDRINGSLEDELSE

KONFLIKTHÅNDTERING

MINDFULNESS

N

FOREDRAG

WORKSHOP

KURSUSFORLØB

TEAMFORLØB

INDIVIDUELLE FORLØB

MENTALTRÆNINGSFORLØB

r

Baseret på mere end 25 års industrierfaring indenfor hi-tech virksomheder såvel i Danmark som i udlandet, implementeres udviklingsforløb for ledere, ledergrupper, teams og specialister med udgangspunkt i at øge trivsel, motivation og engagement. Med tung ledelseserfaring og menneskekendskab, ved vi hvad der virker og hvad der ikke virker.

|

VISION

Fremtidens succesfulde virksomheder forstår, at medarbejdere trives og dermed yder optimalt i en kultur af åbenhed, indflydelse og ansvar. Vi er overbeviste om, at stress indeholder meget lidt visdom, og at en adfærd, der er mere afslappet og imødekommende, vil skabe et fundament for kreativitet, udvikling og den fleksibilitet, der vil være nødvendig for at drive en succesfuld virksomhed i en meget dynamisk verden.

|

VI TROR, AT

Mennesket er den vigtigste ressource

Al optimal udvikling sker med udgangspunkt i den enkeltes kompetencer

Indsigt i egne adfærdsmønstre er forudsætning for udvikling af mennesker og teams

Autencitet og integritet er nøglerne til ansvarlighed, trivsel og samarbejde.

|

SE STYRKEN FØRST

Med udgangspunkt i den enkeltes og teamets veludviklede sider, skabes energi og interesse for at kigge på det, der ikke er så udviklet.  Dette indeholder hele potentialet til at udvide mulige adfærdsmønstre i retning af engagement, fleksibilitet, kreativitet, samarbejde og imødekommenhed

|

MISSION

at hjælpe organisationer og mennesker, der ønsker at udvikle kultur og værdier på et menneskeligt bæredygtigt fundament, og hvor engagementet hos ledere, teams og medarbejdere drives af anerkendelse, inspiration og tillid.